• Düşünce-duygu-davranış kalıpları arasındaki ilişkinin nörolojik kod çözümlemeleriyle ortaya çıkarılması yöntemidir.